• ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت
  • اِلأَحَّد ١٤ رمضان ١٤٤٠
  • Sunday 19 May 2019
گل گهر
بیمه کوثر بانک صنعت و معدن بانک ملت بانک تجارت
  • آخرین خبرها
شناسه خبر: 106380 | تاریخ مخابره: ۱۳۹۷/۷/۱۶ - 09:40
اجلاس جهانى 2018 فرصتى براى معرفى جاذبه هاى گردشگرى است
مديركل روابط عمومى وامور بين الملل استاندارى همدان :

اجلاس جهانى 2018 فرصتى براى معرفى جاذبه هاى گردشگرى است

اسدالله ربانی مهر گفت: اجــلاس جهانى گردشــگرى كه آبان امســال در اين اســتان برگزار مى شــود، بهترين فرصت براى معرفى جاذبــه هاى گردشــگرى ايــران و همدان به گردشگران سراسر جهان است.اجلاس جهانى گردشــگرى فرصتى براى معرفى فراملى ايران است.

اســداله ربانى مهر در جلسه اطلاع رسانى اجــلاس جهانى گردشــگرى UNWTO در دبيرخانــه همدان 2018 افــزود: اجلاس جهانى گردشگرى در همدان مهمترين رويداد سازمان جهانى گردشگرى است و لزوم اطلاع رسانى بيشتر رسانه ها را مى طلبد.

وى اظهار داشــت: خبرگــزارى جمهورى اســلامى (ايرنا) همواره در پوشش اخبار حوزه گردشگرى اســتان فعال بوده و اميدواريم در معرفى بيشتر اين اجلاس نيز موفق باشد.

ربانى مهر با اشــاره به اينكه ظرفيت هاى گردشــگرى همــدان متعدد و متنوع اســت،تاكيد كرد: تمام مسئولان، دست اندركاران وعلاقمندان به حوزه گردشگرى بايد دست دردست هم براى بهتر برگزار شدن اين اجلاس تلاش كنند.

وى اضافه كرد: رسانه ها محلى و سراسرى نقــش موثرى در معرفى و اطلاع رســانى اين اجلاس دارند.

ارسال دیدگاه شما